Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ενωτική Κίνηση Οικονομολόγων Δυτικής Μακεδονίας


Για ένα Περιφερειακό Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα είναι ενεργό και συμμετοχικό, ανοιχτό προς τα μέλη του και την τοπική κοινωνία, καινοτόμο και παράλληλα δημιουργικό, όπου θα επεμβαίνει στις εξελίξεις - ειδικότερα μέσα στις συνθήκες που βιώνει η χώρα - όπου θα είναι σε θέση να προσφέρει στην κοινωνία αυτά που πραγματικά μπορεί,  ένα επιμελητήριο που συσπειρώνει και ενεργοποιεί τα μέλη του, που τα κάνει υπερήφανα για τη συλλογική τους έκφραση.